Kontakt

Biuro Podróży ORBITA w Olecku
ul.Plac Wolności 4
19-400 Olecko

tel +48 87 520 37 73
rbogatko@gmail.com
braczykowska@gmail.com

Biuro Podróży ORBITA w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 3
19-500 Gołdap

tel +48 87 615 21 23
bogatkoj@gmail.com

NIP: 847 – 14 – 15 – 928
Wpisy do ew. dział. gosp. :
GK 6412 – 34/09
SOG 6411 – 3156/1